Laboratorní vyšetření

.

Vznikne-li při diagnostice podezření na špatnou funkci některých vnitřních orgánů, jejichž funkce lze laboratorně měřit např. rozborem krve, pak Vám na požádání a proti zaplacení tato vyšetření provedeme. Zde uvádím ta vyšetření, která jsem schopen zajistit. Tato vyšetření jsou velmi potřebná a je nutno je absolvovat ke kvalitnímu  poradenství pro zmírnění rychlosti stárnutí organismu.

Vzhledem ke svým zkušenostem jsem tak schopen odstranit a snížit riziko onemocnění také zdravým lidem v rámci prevence. Lze tak stanovit plán pro optimalizaci funkcí Vašeho imunitního systému a dlouhodobé sledování Vaší imunity s navržením účinných preparátů pro optimalizaci funkcí nejen imunitního systému.

Poskytuji i poradenství sportovcům, sportovním týmům a klubům, sestavuji návrhy snižování nemocnosti v organizacích, provádím preventivní a osvětovou činnost pro jednotlivce i organizace.

.

Vyšetření krve:

.

Zjištění hladiny cholesterolu - důležité znát pro nebezpečí aterosklerotických změn v cévách a následných onemocnění, včetně ICHS a infarktu myokardu. Zvýšená hladina nad 5,20 mmol/l nebolí, tudíž nevaruje a je všeobecně podceňována i když právě u nás je 57 % všech úmrtí způsobeno právě chorobami kardiovaskulárními!

Zjištění hladiny DHEA - Dehydroepiandosteronu. Je to produkt našich nadledvinek, tzv. „matečný hormon – základní substance“, z kterého si organismus vyrábí asi 150 různých hormonů, tedy nejenom estrogen a progesteron. Tento „matečný hormon“ zajišťuje psychickou rovnováhu, prevenci osteoporózy, prevenci onkologických onemocnění a obezity.

DHEA produkují nadledvinky a odtud se přes krevní oběh dostává k jednotlivým buňkám. Tam dochází k jeho přeměně v mužské nebo ženské pohlavní hormony. Jedná se o velmi účinný prostředek proti všem možným nemocím, jako např.: PMS, návaly a různé další klimakterické potíže, srdečním chorobám, rakovině, cukrovce, revmatickým onemocněním, k podpoře spánku, ke zvýšení výkonu paměti, hustoty kostí, k podpoře imunitního systému, k odbourávání stresu, ke zlepšení celkového zdraví, ale především libida a potence!

Nadledviny jsou párová endokrinní žláza, která je uložena na horních pólech ledvin a obalena tukovou tkání. Jsou tvořeny kůrou, která tvoří asi 90% objemu nadledvin a dření. Kůra nadledvin secernuje mineralokortikoidy (aldosteron), glukokortikoidy (kortizol) a androgeny. Dřeň nadledvin je specializovanou součástí sympatoadrenálního systému a secernuje katecholaminy (adrenalin a noradrenalin). Adrenalin a noradrenalin, podobně jako kortizol, jsou tzv. stresové hormony, které pomáhají udržovat homeostázu a regulovat metabolismus (tuky a cukry) v zátěžových situacích.

Zjištění hladiny Mg - Magnésium je nezbytné pro účinnou funkci nervů a svalů, dále pak pro rovnováhu a iontovou výměnu vápníku, sodíku, draslíku a fosforu, právě tak jako i pro metabolismus vitamínu C. Hraje důležitou roli v procesu proměny krevního cukru na energii a je znám jako proti stresový iont.

Je nesmírně důležitý při všech procesech organismu. Například v ochranným procesech jako antistresový, antitoxický, antialergický a protizánětlivý činitel; působí na správnou činnost nervů - utišuje, uvolňuje. Aktivizuje enzymy, významně působí při srážení krve, při vzniku estrogenů, v činnosti střev, žlučníku, srdce a močového měchýře. Jeho nedostatek se projevuje třesením, poruchami myšlení, nervozitou, agresivitou, nespavostí, nočním pocením a ranní únavou i po dlouhých hodinách spánku.

Pomáhá zvládnout depresi, podporuje správnou funkci srdce a krevního oběhu, poskytuje ochranu před srdečními záchvaty, udržuje zdravé zuby. Ochraňuje před ukládáním kalcia a tvořením ledvinových a žlučových kamenů, zmírňuje žaludeční potíže. Nedostatek způsobuje ranní únavy, nespavost, „divoké sny“, náhlé závratě, padání vlasů, lámavé nehty, mravenčení v nohách až křeče, časté bolesti hlavy, potíže s koncentrací.

Nedostatek Mg značně narušuje činnost nadledvinek a mnoha dalších systémů organismu. K podezření na nedostatek stačí i jeden nebo dva výše vyjmenované příznaky obyčejně jsou to křeče v lýtkách. Vzhledem k výši Mg se dá odhadnout jak na tom je organismus i s dalšími mineráliemi!

Zjištění kvality fungování jater, tedy vyšetření AST, ALT, GMT - Což nám může odhalit i tak závažná onemocnění jako rozpad jaterních buněk, leukémie a další zhoubná onemocnění nebo metastatické projevy v játrech a jejich tumory. Dále pak akutní virová hepatitida, chronické zánětlivé procesy, poškození jater alkoholem, obstrukce žlučových cest apod.

Krevní obraz s diferenciálem - Což je rozpočet bílých krvinek, který umožňuje určit zastoupení jednotlivých druhů leukocytů. Rozeznává se několik druhů buněk, které se liší jak funkcí v organismu, tak místem vzniku a délkou života neutrofily, eozinofily - (do 4%) zvýšení ukazuje na alergické nebo parazitární choroby; bazofily, lymfocyty, monocyty, Tyčky (do 5%) jsou mladší vývojové formy, jejich zvýšení ukazuje na akutní zánět). Jejich funkce obecně souvisí s obranou organismu proti infekci. Celkový počet bílých krvinek lze zjistit v rámci vyšetření krevního obrazu, zastoupení jednotlivých druhů pak z diferenciálu.

Nejpočetnějším druhem bílých krvinek jsou neutrofily, přes polovinu celkového množství a lymfocyty, kterých je zhruba třetina. NK buňky (Nature Killer – přírodní zabijáci), byly objeveny v 70. Letech minulého století a tvoří 15% z celkového počtu lymfocytů u zdravého člověka. Jsou schopné zničit velký počet nádorových a virem napadených buněk. Snížená aktivita NK buněk a potlačení jejich vývoje jsou v přímém poměru se vznikem a rychlým postupem rakoviny, hepatitidy, AIDS, chronického únavového syndromu, různých imunodeficitních syndromů a určitých autoimunitních onemocnění.

Nyní se o NK buňkách hovoří v souvislosti s bojem proti metastatickému šíření tumorů. Početné studie prokázaly přímou souvislost mezi nízkým počtem NK buněk a rychlým šířením a zhoubností tumoru.

Chci tak ukázat na souvislost mezi stimulací NK buněk a schopností těla bojovat a uzdravit se z nemoci. Je zde také souvislost mezi celkovým procentuálním poklesem počtu lymfocytů. NK buňky jsou schopny velmi dobře regulovat tlumící i stimulující funkci imunitního systému.

Zde je nutno ukázat na důležitost prevence. Je daleko prozíravější, moudřejší a účinnější předcházet onemocnění vysokou úrovní imunitního systému. Výzkum ukázal, že nízká hladina NK buněk doprovází výskyt téměř všech nemocí. Každodenní doplněk imunostimulantu (přípravek na povzbuzení činnosti imunitního systému) zaručuje vysokou aktivitu NK buněk a v důsledku toho správnou funkci imunitního systému.

V rámci vyšetření krevního obrazu se zjišťuje i počet erytrocytů – červených krvinek, obsahujících červené krevní barvivo hemoglobin. Hemoglobin je obsažen v červených krvinkách a rozhodující měrou se u člověka podílí na přenosu kyslíku krví. Hemoglobin váže kyslík v plicích a v ostatních tkáních jej odevzdává. K dalším funkcím patří přenos oxidu uhličitého a účast na acidobazické rovnováze.

Nedostatečná hladina hemoglobinu vede k omezení přenosu kyslíku, který je nezbytný pro všechny tkáně lidského organismu. Proto je člověk méně výkonný, cítí se slabý, může trpět hučením v uších, závratěmi, je bledý, při těžším nedostatku bývá dušný, má zrychlenou srdeční činnost. Kromě příznaků anémie (nedostatečné hladiny hemoglobinu) trpí postižení sníženou odolností proti infekcím, provázenou řadou chorob jako např. chronické záněty, nádory a krvácivými poruchami.

Snížená hladina hemoglobinu pod normální hodnoty se nazývá anémie. Může mít mnoho příčin, podle mechanismu patogeneze ji lze dělit do dvou skupin -

Z nedostatečné krvetvorby: příčinou může být nedostatek železa, vitamínu B12, kyseliny listové, dále při onemocněních kostní dřeně (myelodysplastický syndrom), anémie doprovázející různá chronická onemocnění a thalasemie (Rozlišuje se alfa - thalasemie a beta - thalasemie, podle toho, který řetězec hemoglobinu má poškozenou syntézu.).

Ze zvýšených ztrát: posthemoragická anémie (ztráta krve), hemolytická anémie (rozpad erytrocytů).
Mezi obecné příznaky anémie patří zvýšená únava, dušnost, palpitace, pálení jazyka, bledost kůže.
Hladina hemoglobinu může být i zvýšena nad normální hodnoty (může přesáhnout 210 g/l), rovněž tento stav může mít řadu příčin. Patří mezi ně např. primární polycytémie (chronická zvýšená proliferace erytrocytové řady) nebo erytrocytóza po transplantaci ledvin (nesprávná regulace sekrece erytropoetinu). Některé nádory (leiomyom, neuroblastom) mohou za jistých okolností produkovat erytropoetin, tyto stavy jsou pak provázené velmi vysokými hladinami hemoglobinu.

Hladina glukózy v krvi - Diabetici, kteří si udržují hladinu glukózy v krvi v určených mezích, udávají, že jsou aktivnější, cítí se zdravěji a mají svůj život lépe pod kontrolou. Sledování hladiny glukózy v krvi Vám pomáhá porozumět příčinám vzestupu a poklesu hladiny glukózy mimo Vaše stanovené cílové hodnoty.

Jaká je normální hladiny glukózy v krvi? U osoby, která nemá diabetes, se hladina glukózy v krvi pohybuje většinou mezi 4,4mmol/L až 6,7mmol/L (hodnota A1c - glykovaný hemoglobin - v rozsahu 4 - 6%). Přestože hladina glukózy u každého člověka během dne kolísá, u lidí zdravých, kteří netrpí diabetem, se hladina glukózy v krvi jen velmi vzácně zvýší natolik, aby překročila normální rozsah.

U diabetiků však mohou hladiny glukózy dosáhnout mnohem vyšších hodnot, které pro ně znamenají zvýšené riziko dlouhodobých komplikací, jako je např. onemocnění srdce nebo cévní mozková příhoda. Může u nich také dojít k velkému poklesu hladiny krevní glukózy pod normální mez, což jim způsobuje velmi vážnou krátkodobou komplikaci, známou jako hypoglykémie.

Ke snížení rizika výskytu komplikací je doporučováno dosažení hladiny A1c na úrovni 6,5% nebo průměrná hladina glukózy v krvi okolo 8,3mmol/L. Ne všichni pacienti jsou však schopni dosáhnout této hladiny, a proto byste měli spolupracovat se svými lékaři při určení, jaké cílové rozsahy jsou vhodné právě pro Vás.

Když budete znát cílové rozsahy svých glykémií, můžete měřením získat informaci potřebnou k účinnému řízení Vaší glykémie. Krevní cukr ovlivňuje řada faktorů, které mohou způsobit jeho vychýlení z doporučeného rozsahu buď příliš nahoru nebo příliš dolů. Čtyři nejdůležitější faktory jsou strava, tělesná aktivita, stres a medikace. Díky pravidelnému měření budete lépe chápat, jak Vás tyto faktory ovlivňují a Váš lékař Vám bude schopen pomoci určit, zda je zapotřebí změnit životní styl nebo medikaci.

Funkčnost štítné žlázy (TSH) - Štítná žláza produkuje hormony důležité pro látkovou výměnu, ale také ovlivňuje hospodářství s vápníkem. Ke své správné činnosti potřebuje zcela bezpodmínečně jód a selen!

Snížená funkce štítné žlázy - hypotyreóza, vrozená nebo získaná. Klinické projevy hypotyreózy se objevují postupně, velmi zákeřně a progresivně. V počátečních stádiích je špatně rozpoznatelná a překrývá se s jinými příznaky jako je zpomalování růstu, přírůstek na hmotnosti, zvýšená únava, suchost kůže a další. Snížená funkce štítné žlázy zasahuje negativně do činnosti nervových buněk.

Aby se předešlo těmto negativním projevům, doporučují se pravidelné laboratorní kontroly (jedenkrát ročně) hladin hormonů štítné žlázy s cílem zasáhnout včas potřebnou terapií.

Sedimentace krve - Sedimentace krve je nespecifické vyšetření, které informuje o průběhu mnoha patologických procesů v organismu. Membrána erytrocytů je nositelem elektrického náboje, a proto se červené krvinky vzájemně odpuzují. Rychlost jejich sedimentace (sesedání způsobené gravitací) je tedy relativně malá. Při různých chorobných stavech se spolu s fyzikálními vlastnostmi krve mění i sedimentace, a to jak při změně počtu krvinek, tak i při změnách ve složení plazmy. Sedimentaci zvyšuje pokles počtu erytrocytů (anémie) nebo zmnožení plazmatických g - globulinů či fibrinogenu. Rychlost sedimentace je naopak zpomalená při polycytémii.

Erytrocyty při sedimentaci vytváří svislé sloupečky (rouleaux). Čím je vzájemné elektrické odpuzovaní krvinek slabší, tím rychleji se sloupečky vytváří a tím je i rychlost sedimentace vyšší. Při snížení počtu krvinek ubudou klesajícím sloupcům překážky a sedimentace se rovněž zrychlí.

Zvýšena sedimentace je průvodním nálezem u velkého množství patologických procesů (např. většina infekčních onemocnění, alergické stavy, onkologická onemocnění, stres). Fyziologicky se objevuje v 2. polovině těhotenství a při menstruaci.

Stanovením sedimentace rozumíme změření rychlosti poklesu sloupce erytrocytů ve standardně kalibrované sedimentační pipetě. Po jedné a po dvou hodinách se odečítá hranice mezi plazmou a erytrocyty (případný prstenec leukocytů se nebere v úvahu). Normální hodnoty rychlosti sedimentace změřené FW metodou jsou pro muže 3 - 9 mm/h a pro ženy 7-12 mm/h.

Cena za všechna tato výše uvedená vyšetření činí 1100,-Kč.

O pracovní době a podmínkách odběru je nutno se informovat předem na Středisku přírodní léčby, 8. května 15, Olomouc, tel.: 603 51 91 33. Zde dostanete „Žádanku o biochemické vyšetření“ a s touto podepsanou a orazítkovanou žádankou budete odeslání do biochemické laboratoře, kde Vám odborně odeberou krev a do 3 – 5 ti dnů se můžete informovat o výsledcích odběru.

Lze vyšetřit i viry a bakterie, orientační ceny za tato vyšetření jsou -
Borélie 1200,-Kč.
Chlamýdie 1700,-Kč.
Toxoplazmóza 1500,-Kč - základní test.

Všechna tato vyšetření provádí akreditovaná laboratoř, kam budete po zaplacení patřičné ceny u mne a předání mnou potvrzené Žádanky o biochemické vyšetření odesláni..

.

Vyšetření z moči:

.

Z přinesené první ranní moči v bílé skleničce vám zajistím i vyšetření na - Barva, zákal, sediment, glukosa, bílkoviny, ketony, bilirubin, urobilinogen, krev v moči (hemoglobin, erytrocyty), pH moči, leukocyty, dusitany, kyselinu ascorbovou, specifickou hmotnost moči. Pro naprostou nenáročnost jak ekonomickou, tak i nenáročnost v provedení, jsou močové proužky nenahraditelným pomocníkem v terénu při základním vyšetření pacienta.

Materiál - Jednorázově vymočený vzorek moči.

Hlavní oblasti, kde proužky PHAN® odhalí počáteční příznaky, jsou onemocnění ledvin a urogenitálního traktu, onemocnění jater, metabolické a hemolytické poruchy - tedy základních parametrů, jejichž případná pozitivita zakládá podnět k vyšetření močového sedimentu mikroskopicky. Výhodou výrobků je snadnost provedení, rychlost získání výsledku (do 1 - 2 minut), vysoká diagnostická specificita a citlivost.

Základní laboratorní vyšetření moče může hrát klíčovou úlohu při odhalení mnoha nemocí a poskytuje základní informaci o celkovém zdravotním stavu vyšetřovaného jedince. Rutinní skríningové vyšetření moče může přispět k identifikaci příčiny u mnoha druhů příznaků. Ledviny se zbavují odpadních látek, minerálů, tekutin a jiných látek z krve tím, že je vylučují do moče. Proto může moč obsahovat stovky rozličných zplodin, kterých se organizmus zbavuje. To, co se v moči nachází ovlivňuje mnoho faktorů (takových, jako je strava, příjem tekutin, cvičení a ledvinné funkce).

Analýza moči metodou „ponoř a čti“je velice praktická, rychlá chemická analýza pro diagnostiku nejrůznějších onemocnění. Balení reagenčních proužků obsahuje plastové proužky s připevněnými políčky napuštěnými příslušnými reagencii pro glukózu, bilirubin, ketony, specifickou hmotnost, krev, pH, bílkovinu, urobilinogen, nitrity, hemoglobin, kyselinu askorbovou a leukocyty. Určení relativní kvantity může být provedeno na základě vizuálního porovnání barvy v poskytnuté tabulce nebo pomocí měřidla. Užití těchto reagenčních proužků usnadňuje mnohočetná měření, rutinní diagnostiku a skupinová vyšetření.

.

3 + 11 parametrů reagenčních proužků pro analýzu moči:

.

Barva - Barvu moči může ovlivnit celá řada faktorů, jako je stabilita roztoků, strava, léky nebo různá onemocnění. Všeobecně ukazuje intenzita zabarvení moče na to, jak je moč koncentrovaná, takže naředěná moč je bledá či bezbarvá, zatímco koncentrovaná moč je tmavě žlutá. Stejně tak ale mohou jasně žluté zabarvení moče způsobit vitaminy skupiny B. Červenohnědé zbarvení moče mohou způsobit některé léky, požití ostružin, nebo červené řepy, či přítomnost krve v moči.

Průzračnost - Tento test (také zvaný opalescence nebo zákal) určuje stupeň zakalení moči. Moč je za normálních okolností čirá a může se zakalit díky přítomnosti bakterií, krve, spermií, krystalů nebo hlenu.

Zápach - Některá onemocnění mohou změnit běžný zápach moči. Tak například močová infekce vyvolaná bakterií E.coli může vyvolat smrdutý zápach moči, zatímco při diabetu nebo hladovění může moč mít sladkou ovocnou vůni.

Specifická hmotnost - Ta hodnotí množství rozpuštěných látek v moči. Také ukazuje jak dobře jsou ledviny schopné vybalancovat poměr množství vody v moči. Čím je specifická hmotnost vyšší, tak tím více pevných látek je v moči rozpuštěných. Když člověk pije velké množství tekutin, tak by měly ledviny být schopné vytvářet moč naředěnou a více než za normálních okolností. A na druhé straně, když někdo pije velmi málo, tak by měly ledviny být schopné tvořit jen velmi malé množství koncentrované moči.

Normální specifická hmotnost je primárně ovlivněna elektrolyty a nitrogenními odpadními produkty, ureou a kreatininem rozpuštěnými v moči. První ranní vzorek zdravého jedince může mít specifickou hmotnost mezi 1,015 - 1,025, rozsah vyšetření je 1,000 - 1,030.

pH - hodnota pH určuje stupeň kyselosti či zásaditosti moče. pH moče 4 je silně kyselé, pH 7 je neutrální (ani kyselé ani zásadité), pH 9 je silně zásadité. Někdy může dojít ke změně pH moči díky určitým druhům léčby. Tak například někdy při prevenci tvorby močových kamenů může být snahou udržovat moč buď kyselou nebo zásaditou. Normální moč je kolem pH 6 a kyselá.  

Bílkovina - Za normálních okolností není v moči žádná bílkovina přítomná. Někdy se do moče malé množství bílkoviny uvolní, když se člověk postaví (toto se nazývá posturální proteinurie). Bílkovina v moči se může vyskytovat při teplotě, namáhavém cvičení, běžném těhotenství a při některých nemocích (obzvláště při onemocněních ledvin).

Normálně se v moči bílkovina nevyskytuje, ačkoliv minutový obsah je vylučován ledvinami. Patogenní proteinurie obecně dává hodnoty kolem 30mg/dl a je trvalá.

Glukóza - Glukóza je druhem cukru, který se nachází v krvi. Za normálních okolností se glukóza v moči nachází jen velmi málo či vůbec ne. Avšak pokud dojde k tomu, že je hladina glukózy v krvi velmi vysoká, jako je tomu při nekontrolovaném diabetu, tak přetéká do moče. Glukóza se v moči může také vyskytovat při ledvinném poškození či onemocnění.

V normální moči může být detekováno malé množství glukózy. Koncentrace je 2 - 20mg/dl a denní množství exkrece je 40 - 80mg.

Glykosurie - Cukr v moči bývá často prvním nálezem při onemocnění diabetem. Cukr v moči se za normálních okolností nevyskytuje. Nález cukru v moči nás nepřímo informuje o možné zvýšené hladině cukru v krvi. Provádí se pomocí močových testovacích proužků. Pro naprostou nenáročnost jak ekonomickou, tak i nenáročnost v provedení jsou močové proužky nenahraditelným pomocníkem v terénu při základním vyšetření pacienta.

Sama glykosurie však samozřejmě není dostačující pro stanovení diagnosy diabetu. Následuje stanovení glykémie (cukr v krvi). Až opakovaný nález glykémie nalačno přesahující 7,8mmol/l v kapilární krvi, zvláště má-li nemocný současně příznaky diabetu. V ostatních případech je nutné provést tzv. oGTT - orální glukozotoleranční test. U mladších jedinců s nízkým ledvinným prahem pro cukr můžeme někdy nalézt přechodnou glykosurii po jídle. A naopak u starších jedinců nepřítomnost cukru v moči diabetes zcela nevylučuje. Cukr v moči při normálních hladinách v krvi se může objevit při málo závažné ledvinné glykosurii.

Vyšetření moči na cukr ani dnes není zastaralým vyšetřením v ordinaci diabetologa, naopak zvláště u diabetiků 2. typu (na inzulínu nezávislých - léčených dietou, anebo dietou a léky v tabletách), kteří nemají možnost sledování cukru v krvi, je považována za důležitou informaci, která může upozornit na možné zhoršení kompensace cukrovky.

Přes všechny výhrady týkající se určitého zpožďování výsledku je stanovení cukru v moči často jedinou zvolenou metodou samostatného monitorování diabetu.Vyšetřování moči je metoda jednoduchá a bezbolestná. Pro ekonomickou nenáročnost je preferována i ze strany zdravotních pojišťoven.

Sledování cukru v moči testovacími proužky je doporučováno diabetikům 2. typu a to většinou 2 - 3 hodiny po jídle (možno měřit i nalačno spolu s ketolátkami).

Upozorňuje nás na potřebu úpravy léčby při opakovaných nálezech vysokých ztrát cukru močí v některé denní době. Nemocný by sám měl poznat, která jídla by měl či neměl konzumovat. Bezprostředně sám doma uvidí positivní či negativní výsledek svého snažení, což může mít často obrovský výchovně motivující dopad. Musí být informován o tom, že výsledky mohou být ovlivněny vyššími dávkami vitaminu C, nebo vysokou specifickou hmotností moči(závisí na příjmu tekutin).

U diabetiků 1. typu na inzulínu závislých je přínosným vyšetřením, ale je již značně zastíněno dnešní možností selfmonitoringu z krve. Rozhodně se nelze podle močových nálezů orientovat v úpravách dávek inzulínu, ale velký význam má u diabetika 1.typu vyšetření moči na ketolátky pomocí močových testovacích proužků - selfmonitoring ketonurie.

Ketolátky - Když dochází ke štěpení tuků na energii, tak vznikají jako vedlejší produkt ketolátky, které se uvolňují do moče. Velké množství ketolátek v moči může být signálem nebezpečného onemocnění, jako je diabetická ketoacidóza. Ketolátky v moči se také mohou vyskytovat při stravě s nedostatkem cukrů a uhlovodanů (karbohydrátů), hladovění nebo protrahovaném zvracení.

Normální vzorek moči obvykle poskytuje negativní výsledek.

Ketonurie - Ketolátky se za normálních okolností v moči nevyskytují. Jejich výskyt je ukazatelem vážného nedostatku inzulínu pro funkci těla, z nejrůznějších příčin. Je maximálně důležité, pokud již dojde k těmto pochodům v těle diabetika, zachytit ketolátky co nejdříve a včas správně zareagovat, aby nemohlo dojít k vzrůstu jejich hladiny se všemi důsledky.

Vyšetření moči na ketolátky u diabetiků 1. typu léčených inzulínem mělo být provedeno vždy při neobvyklých pocitech nebo situacích. Diabetici 1. typu musí měřit ketolátky při všech onemocněních, zejména horečkách a infekcích, vždy při zvracení i pouhé nevolnosti, při bolestech břicha, při poruchách soustředění, dlouhodobé únavě, při zvýšených stresech duševních i fyzických, pokud by náhodně vynechali obvyklou dávku inzulínu a samozřejmě vždy, když si naměří vysokou hladinu cukru v krvi(15mmol/l a více).

Pacienti zvýšeně ohrožení rozvojem ketoacidosy a pacienti, kteří si musí ketolátky preventivně vyšetřovat: děti, těhotné diabetičky, diabetici 1. typu s nízkým obsahem sacharidů v dietě, ale někdy i starší diabetici závislí na inzulínu s dalšími onemocněními, které mohou příznaky ketosy zastírat, vhodná je prevence i u diabetiků s inzulínovou pumpou. Je nutno připomenout, že u některých pacientů, například pacientů s nízkým příjmem sacharidů v dietě nebo těhotných diabetiček se může objevit ketoacidosa i když hodnoty glykémie nejsou významně zvýšeny. Těhotné diabetičky by si měly měřit ketony v moči denně před snídaní. Nedávná studie BDA Cohort znovu ukázala, že nejčastější příčinou smrti mladých pacientů je rozvoj diabetické ketoacidosy.

očové testovací proužky jsou spíše nepřímým ukazatelem ketolátek v krvi, protože odráží hladinu ketolátek v krvi před 2 - 4 hodinami. Výsledky sice mohou být ovlivněny léky (obsahující sulfhydrylové skupiny) i příjmem tekutin (specifickou hmotností moči a pH moči), ale jiné látky či okolnosti na výsledky u dnešních močových proužků vliv nemají. Jejich zkvalitněním znovu vzrůstá význam samostatných kontrol moči u pacienta.

Dnes je sice možné i měření ketolátek v krvi pomocí testovacích proužků, ale pro ekonomickou náročnost v praxi není možné masivně rozšířit. I proto se dnes výrobci znovu vrací spíše ke zkvalitnění testovacích proužků močových. Ekonomická nenáročnost močových testovacích proužků umožňuje plnou úhradu zdravotními pojišťovnami.

Dusitany - Normální moč neobsahuje dusitany. Jakékoli růžové zbarvení představuje jednoznačný důkaz kvantitativněvýznamné bakteriurie, tj. přítomnost 1 000 000 nebo více organismů v 1 ml moči. Negativní výsledek však bakteriurii nevylučuje. Test je obecně považovaný za průkazný v ca. 70% všech bakteriurií.

Kyselina ascorbová - Denní močový výdej k.askorbové se mění dle příjmu, je to přibližně polovina průměrného denního příjmu z rozpětí od 30 - 80mg s výdejem 20 - 30 mg/den.

Urobilinogen - Normální rozpětí urolibinogenu je 0,1 až 1,0 Ehrlichových jednotek na 100ml.

Bilirubin - Dokonce velmi malé množství bilirubinu v moči může být signifikantní.

Leukocyty - Normální vzorek moči dává obvykle negativní výsledky.

Krev v moči - Signifikantní stopové reakce mívá mnoho pacientů a klinický obraz je nezbytný pří individuálním stanovení. Vývoj zelených skvrn (nedotčených erytrocytů) nebo zelené barvy (hemoglobinu) v reagenčním políčku během 60sekund indikuje hemoglobin a množství je nepatrně menší než nedotčená červená krevní buňka a je třeba doplnit mikroskopickým vyšetřením. Test je vysoce citlivý na hemoglobin a zachytí jeho přítomnost v moči už od koncentrace zhruba 5 Ery/mikrolitr moče.

.

Přehled možné interpretace výsledků:

.

Analýza moči je rychlá a praktická metoda pro mnohočetná vyšetření, rutinní diagnostiku a skupinová vyšetření. Diagnosu nelze stanovit jen na základě analýzy moči.

.

Glokóza - Teprve koncentrace glukózy vyšší než 25 mg/dl je patologickou glykosurií Hypeglykosurie typu DM: diabetes mellitus, akutní pankreatitida, hepatopatie, hyperthyreosa, nádory dřeně nadledvin, Cushingův sy, nádory hypofýzy, sepse, podání ACTH, kortikoidů, adrenalinu, hormonů št.žlázy, morfi a, anestetik, trankvilizerů. Renální glykosurie kongenitální renální glykosurie, nebo při otravě fl orizinem, rtutí, akutní renální selhání, degradační produkty tetracyklinu, těhotenská glykosurie. Zvýšená resorpce ze střeva: gravidita, po gastrektomii, masivní příjem potravou. Poranění hlavy nebo neoplasie hlavy, otrava olovem, Wernickeho encephalopatie.

Bilirubin - Bilirubinurie můžeme najít při Hepatopatií (akutní virová hepatitida, chronická hepatitis, při steatóze, cirhóza, toxické poškození jater). Poruchy sekrece bilirubinu (sy Dubinův - Johnsonův, sy Rotorův, intrahepatální cholestáza). Překážky odtoku žluči (cholangitis, cholangiolitis, obstrukční ikterus,kongenitální atrézie žluč. cest).

Ketolátky - Ketonurie vzniká u stavů vedoucích ke ketoacidose. Diabetická dekompensace a koma. Dlouhodobé hladovění. Úporné zvracení (acetonemické) ale i hyperemesisi gravidarum. Horečka zvláště u dětí. Glykogenózy zvláště při hladovění .Thyreotoxikoza. Podávání opak. vyšší dávek inzulínu při nedostatku glykogenu v játrech. Těžká renální glykosurie. Úplné omezení sacharidů v potravě redukční diety. Akromegalie a podání 11 hydroxysteroidů. Naopak při poruše ledvin ani při těžké ketóze nemusí být ketonurie při anaerobním metabolismu se mění acetát na hydroxybutyrát,který nedává positivní reakci.

Krev - Hematurie se může objevit při onemocnění ledvin glomerulonefritidy (akutní, z imunologického poškození,chronické), nádory ledvin, poranění ledvin, infekce ledvin, benigní familiárné hematurie, polycystická choroba ledvin, kongenitální malformace močového ústrojí. Onemocnění močových cest nefrolithiaza, ureterolithiaza,nádory měchýře, záněty měchýře. Hematurie u hemoragické diatézy a cévních chorob (trombocytopatie, koagulopatie, hemangiomy, tromboza renální vény, hereditární hemoragická teleangiektázie). Poléková a po toxických látkách (fenylbutazon,indometacin,kumarin,fenacetin). Z různých příčin např. hemolyticko uremický syndrom, hematurie po nadměrné tělesné námaze, návratná monosymptomatická hematurie, paroxysmální chladová hematurie, paroxysmální noční hemoglobunurie.

Protein - Patologická proteinurie - více než 150mg/dl vylučování bílkoviny močí. Benigní proteinurie při námaze, pochodech, ortostatická, po prochlazení, premenstruační. Patologická proteinurie (glomerulární, tubulární, smíšená). Nefropatie (glomeruloneftiridy, nefrotický sy, pyelonefritidy, pyelitida, dnavá ledvina, těhotenské toxikozy, tubulární nefropatie). Při srdeční nedostatečnosti a oběhových poruchách - srdeční nedostatečnost s venostázou, trombóza v. cava nebo v. renalis konstriktivní perikarditis, tumor na v. renalis, šoková ledvina). Při metabolických poruchách diabetes, glykogenózy, cystinózy, renální rachitis, chronická deplece kalia, heredirární intolerance fruktosy a galaktosy. Postrenální příčiny cystitis, ureteritis, ureterolithiaza. Kolagenozy (lupus erytemotodes, periarteritis nodosa), Paraproteinozy (amyloidoza, makroglobulinémie, paraproteinémie) a další hemolytickou - uremický sy, hepatorenální sy, Goodpastureův sy.

Urobilinogen - V tenkém střevě vzniká spolu se sterkobiliniogenem bakteriální redukcí bilirubinu vylučovaného žlučí. Hepatopatie (virová, chronické hepatitidy, cirhózy, toxické poškození jater, hypoxie jater, nádory jater, infekce žlučových cest). Nadměrná tvorba bilirubinu z hemobloginu (zvýšené odbourávání hemoglobinu u hemolytických a dalších anemiích) intravazální hemolýza (potransfuzní), hemoglobinurie. Průnik do střev při blokádě portálního oběhu portální hypertense při cirhóze, portální trombózy, portokavální anastomózy). Zvýšená tvorba ve střevě při výrazné zácpě.

Nitrity - Nitráty v moči se mohou působením patogenních bakterií redukovat na nitrity, důkaz nitritů je pak nepřímým důkazem bakteriurie t.j. infekce moč. ústrojí, část zůstává asymptomatická, proto je důležité Screeningové vyšetření na nitrity dívky, gravidní ženy, všichni nad 70 let, muži se začínajícím adenomem prostaty, diabetici, nemocní s urolithiázou, se dnou, s hypertenzí, užívající fenacetin, po cévkování nebo po urologickém instrumentálním vyšetření.

Leukocyty - Při akutní a chronické pyelonefritis (intersticiální nefritida může komplikovat i jiná onemocnění ledvin. Akutní a chronické záněty močových cest (cystitis, uretritis). Sekundární opakující se záněty močových cest při malformacích, nefrolithiáze nebo nádorovém onemocnění. pH fyziologické rozmezí 5,5 - 7,0.

Acidurie kyselá moč - Strava bohatá na bílkoviny, korekce metabolické a respirační acidosy.

Alkaliurie zásaditá moč - Laktovegetabilní strava, přechodně po vydatném jídle, trvale podezření na infekci moč. cest.

Kompensace respirační nebo metabolické alkalózy (na počátku později opak).
Kombinace acidurie a ketonurie svědčí pro hladovění nebo relativní nedostatek sacharidů.
Kombinace acidurie, ketonurie a glykosurie je podezřelá z dekompensace diabetu.

.

Skladovací podmínky, všeobecná opatření a varování:

.

Pouze pro užití in vitro. Jako všechny laboratorní testy, definitivní diagnóza nebo terapeutický postup nemůže být založen jen na jednotlivém výsledku ani metodě. Vliv léků a jiných metabolitů na individuální úrovni není zcela jistý ve všech případech. Jakmile testování začne, všechny následné kroky musí být kompletní bez přerušení a během doporučeného časového limitu.

Testování - Pro obdržení přesných výsledků je nutné dodržovat operační procesy a čas měření.
1. Seberte čerstvý, dobře promíchaný, necentrifugovaný vzorek moči do čisté a suché nádoby.(Před testováním moč promíchat).

2. Vyjměte z ampulky pouze tolik proužků, kolik bude třeba a okamžitě po vyjmutí jej uzavřete.Je to důležité pro udržení zbylých proužků v suchu. Nedotýkejte se testovacích políček na proužku. Prohlédněte proužek. Jestliže je políčko odbarvené nebo vybledlé, nepoužívejte jej.

3. Namočte testovací proužek do moči ne více než jednu sekundu, ujistěte se, že všechna reagenční políčka byla v kontaktu se vzorkem moči.

4. Vyjměte proužek a jemně odstraňte přebytek moči klepnutím o hranu proužku.

5. Držte proužek v horizontální poloze pro prevenci pomíchání chemikálií z jiných reagenčních polí nebo kontaminace z moče na rukou.

6. Řádně přibližte proužek k příslušené barevné tabulce na nálepce balení. Ihned čtěte výsledek při dobrém světle nebo s příslušnou kompatibilní pomůckou.