Obsah mých léčebných doporučení

.

„ Nejsi-li připraven změnit svůj život, nemůže ti být pomoženo!“

Hippokrates

.

„A to platí nejen o zdraví.“

.Zdeněk Říha - léčitel

.

.Vyžadujte za své peníze jen ty nejkvalitnější služby!

.

Toto je příklad komplexní přírodní léčby ze STŘEDISKA PŘÍRODNÍ LÉČBY Olomouc. Jedině při takovéto komplexní přírodní léčbě mohou nastat pozitivní a měřitelná zlepšení ve fungování vnitřních orgánů a organismu jako celku. Pracuje s vámi takovýmto způsobem i váš terapeut, ať už lékař či léčitel? Vždyť všichni za svou práci dostávají zaplaceno! Proč tedy za své peníze nevyžadovat kvalitu, profesionalitu a perfektní péči? Pokud toto chcete, objednejte se:

.

.Chcete být zdraví a udržet si svou dobrou kondici a skvělou vizáž do vysokého věku?

.

1. Diagnostika měřícím přístrojem ARTTEST® s přesnými číselnými údaji a grafem o stavu činnosti vašeho organismu. Jde o vyšetření pomocí přístroje, který změřením zdánlivé impedance (kožní odpor) na energeticky aktivních bodech ruky a nohy umožňuje zmapovat dynamiku energetických procesů vnitřního prostředí živého lidského organizmu. Pokud je člověk zcela zdráv (a všechny orgány a systémy v těle řádně fungují), energeticky aktivní body na povrchu těla mají určitou přesně definovanou hodnotu elektrického potenciálu, kterou lze přístrojem ARTTEST® měřit. V okamžiku, kdy se v těle objeví nějaká porucha tj. nějaký systém nebo orgán nepracuje harmonicky, dojde ihned ke změně vodivosti v příslušném bodě. Tuto velmi přesnou diagnostiku doporučuji i přes váš mnohdy klamný pocit, že jste zdraví a nic nepotřebujete! Pomocí Energetické diagnostiky ARTTEST® se dá pravidelně ověřovat účinek jakékoliv terapie a včas odhalit možné komplikace. Určím vám s vysokou přesností co váš organismus potřebuje a vy si kontrolním měřením sami ověříte, jak vám mé doporučení pomáhají! Ve své praxi používám jen ty přírodní přípravky, které mají i biochemické (rozborem krve) měřitelné výsledky léčby! Mé doporučení a přípravky účinkují téměř okamžitě. Ústup dlouhodobých onemocnění je také velmi rychlý a k prvním zlepšením dochází již po několika dnech užívání. Zásadně nepoužívám žádnou „bioinformační, rezonanční, homeopatickou“ či jinou pochybnou věc, kterou musíte užívat dlouhou dobu a poté možná, někdy a snad dojde k ústupu vašich potíží, jak slibuje většina výrobců.

2. Poradna v úpravě životosprávy jako např. jak dodržet pitný režim, proč omezit mléčné výrobky, uzeniny, jižní ovoce, cukr atd. Vysvětlit klientovi proč je má omezit, jaká způsobují poškození organismu, čím je případně nahradit apod. Mohu také nabídnout velmi účinný program na hubnutí s prokazatelnými výsledky - úbytek 2-3 kg váhy během měsíce aplikace. Sestavení písemných léčebných doporučení, aby klient nic nezapomněl a hlavně mohl léčebná doporučení přesně dodržovat. Zde jsou obsaženy informace o tom, co konkrétně na daný problém doporučuji, jaké dávkování, co daný bylinný doplněk stravy obsahuje, co se od něj očekává, cena apod.

3. Provést odblokování a nápravu páteře - v medicíně platí, že onemocnění vnitřního orgánu způsobí následné funkční změny v pohybovém aparátu. Již méně se ví a hovoří o opačném vztahu, že porucha v pohybovém aparátu ovlivňuje funkci vnitřního orgánu. Jde o reflexní děje centrálního nervového systému. Zatím nikde na světě nebyla vyrobena pilulka ani nenarostla bylina, která by uměla pohnout páteřním obratlem. To je čistě mechanická záležitost, která při odblokování nebolí a organismu výrazně pomůže v návratu ke správnému fungování vnitřních orgánů.

4. Následuje vysvětlení a ukázka proč klientovi např. zakazuji spát či dlouhodobě pobývat v místech se silnými anomáliemi elektrických nebo magnetických polí – v některých případech jsem naměřil až 100 násobné překročení doporučených hodnot elektrických polí přímo v ložnicích a dětských pokojích! V takovýchto postelích se pak nelze divit, že i přes dobře míněnou snahu klienta se zdravotní stav nezlepšuje, protože takové negativní působení nepřebije žádná bylinka ani sebesilnější lék. Proto je nutné tato místa odpočinku změřit přístrojem, či přímo odrušit (informujte se o „Potah na matrace určený ke snížení elektrických a elektrostatických polí, která negativně působí na živý organismus“), ať už se jedná o elektrická pole nebo geopatogenní zónu přírodního původu např. podzemní vodu apod.

.

STŘEDISKO PŘÍRODNÍ LÉČBY nabízí ojedinělý komplex služeb a léčebných doporučení, zaměřený na harmonizaci Vašeho organismu a s tím spojené odstranění nebo zmírnění zdravotních potíží, zlepšení vaší fyzické i psychické kondice, ale hlavně dokáži určit poruchy orgánových systémů dlouho před tím než se mají možnost projevit na fyzické úrovni jako nemoc nebo příznaky nemoci. Tak vlastně můžete předejít vážným onemocněním a zdravotním problémům, které pokud se zanedbají, velmi těžce se pak odstraňují. Vzhledem ke svým bohatým praktickým zkušenostem z oblasti přírodní medicíny vám nabízím touto cestou pomoc.

Přírodní medicína je především o tom, aby se podařilo přimět klienta, aby začal sám pracovat na sobě a mohl se tak známými a prověřenými metodami zbavit, nebo alespoň si zmírnit své zdravotní potíže. Nejsmutnější je, že lidé ani nevědí, že se mohou uzdravit. Spousta lidí se naprosto zbytečně trápí i když to není nutné!