Použití přístrojů a zařízení

.

Ultrazvukový denzitometr Bone Profiler BP 01:

.

K činnosti je používán ultrazvukový denzitometr Bone Profiler BP 01 pro měření obsahu minerálů a struktury kosti. Jedná se o neinvazní technologii s možností ovládání osobou poučenou - to je pan Zdeněk Říha. Atest a povinná dokumentace obsahující manuál a příručku uživatele je vždy přístupná k nahlédnutí u pracovníka provádějící měření. Pro používání systému denzitometru BP 01 nejsou známy žádné kontraindikace ani nemá žádné vedlejší účinky. Materiál kryjící ultrazvukové sondy spolu s gelem přenášejícím ultrazvuk a přicházejícím do styku s pokožkou, byl testován a bylo ověřeno, že je biokompatibilní, tzn. bez účinků toxických, dráždivých a senzitivujících kůži.

Systém denzitometru BP 01 byl testován a je v souladu s nařízeními o elektromagnetické kompatibilitě u lékařských přístrojů IEC 601-1-2.

.

ARTTEST:

.

Diagnostický měřící přístroj ARTTEST® (nejmodernější digitální přístroj). Pomocí tohoto přístroje lze monitorovat energetiku lidského organismu jako celku (aktivita, nedostatek energie, harmonie), stav energetických drah jednotlivých orgánů těla a energetickou odezvu organismu na aplikovanou terapii jako např. testování energetické odezvy organismu na používané bylinné čaje, potravinové doplňky, kosmetické přípravky, potraviny, srst zvířat apod. Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA je moderní velmi přesná diagnostická metoda. Jde o vyšetření pomocí přístroje, který změřením zdánlivé impedance (kožní odpor) na energeticky aktivních bodech ruky a nohy umožňuje zmapovat stav všech orgánů a systémů v lidském těle a přesvědčit se o zdravotním stavu celého organizmu a hlavně o skutečné funkčnosti jednotlivých orgánů a systémů v lidském těle. Přístroj smí ovládat osoba poučená - pan Zdeněk Říha, atest EZÚ a provozní manuál je přístupný k nahlédnutí u pracovníka provádějící měření. Hygienická očista je prováděna po každém měření ubrousky s dezinfekčními účinky na plochy Mediwipes.

.

Většinu těchto přístrojů jsem schopen pro Vaše studia či ordinace sám dodat, případně zprostředkovat jejich prodej.